ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2019 m. vasario 18 d. pirmadienis - 9:47
NAUJIENOS:

2018-02-12. Nustatyti mėšlo ir srutų tvarkymo pažeidimai

Pagal gautus pranešimus Anykščių rajone nustatyti du mėšlo ir srutų tvarkymo pažeidimai.

Vasario 5-ąją buvo gautas pranešimas, kad viena Anykščių rajono žemės ūkio bendrovė veža ir laukuose laisto srutas. Utenos RAAD pareigūnams nuvykus į vietą faktai pasitvirtino, nustatyta, kad Medžiuolių k., Anykščių sen.,  ant apsnigtos ir įšalusios žemės buvo laistomos galvijų fermoje susidariusios srutos.

Vasario 8-ąją pagal gautą pranešimą Anykščių rajone taip pat buvo tikrinama informacija dėl mėšlo tvarkymo pažeidimų. Utenos RAAD pradėto patikrinimo metu nustatyta, kad Tamošiūnų k., Anykščių sen., esančiame dirbamame lauke mėšlo rietuvė, į kurią buvo vežamas mėšlas, buvo įrengta nesilaikant nustatytų reikalavimų - nebuvo apjuosta ne žemesniu kaip 20 cm aukščio žemės pylimu.

Įmonės vadovui buvo duotas privalomasis nurodymas nedelsiant sutvarkyti rietuvę pagal nustatytus reikalavimus - apjuosti ne žemesniu kaip 20 cm aukščio žemės pylimu, kad srutos neištekėtų už jo ribų. Taip pat išsiliejusioms srutoms surinkti buvo paskleistas šiaudų sluoksnis.

Utenos RAAD pareigūnai atliko mėšlo rietuvės, išsiliejusių bei išlaistytų srutų matavimus, paėmė mėginius laboratoriniams tyrimams.

Šiuo metu vyksta tyrimas, kurio metu, pagal atliktus matavimus, siekiama nustatyti išvežto mėšlo, išsiliejusių ir išlaistytų srutų kiekį. Vertinama ar mėšlo kiekis rietuvėje neviršija tam laukui tręšti leidžiamo panaudoti mėšlo kiekio. Taip pat vertinama padaryta žala aplinkai.

Baigus patikrinimus bus sprendžiama dėl atsakomybės taikymo juridiniams asmenims. Taip pat sprendžiamas padarytos žalos aplinkai, jei tokia bus įrodyta, atlyginimas.

Utenos RAAD Kontrolės organizavimo skyriaus informacija


 
RAŠYK KOMENTARĄ

Klausimai / Komentarai / Diskusijos (0)
Straipsnio komentuoti nebegalite!         

;      
Sprendimas: DPromoLink