ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2019 m. sausio 20 d. sekmadienis - 3:45
NAUJIENOS:

2018-05-11. Bendruomenėms išdalinta valstybės parama

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro įsakymu. 2018 metais kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis pateiktos 445 paraiškos už 1,1 mln. Eur.

Anykščių rajono bendruomenės taip pat teikė Žemės ūkio ministerijai projektų paraiškas ir bene visos paraiškos buvo įvertintos teigiamai. Europinę paramą gaus Asociacija Daujočių bendruomenė (1500 Eur), Svėdasų bendruomenė (2919,51 Eur), Mačionių (2303,53 Eur),  Dabužių (2952,87 Eur) ir Katlėrių (3821,89 Eur) kaimų bendruomenės. Projektų atrankos komiteto sprendimu į rezervinį sąrašą įtrauktos Traupio bendruomenė ir Lavaniškių bendruomenė „Abipus Nevėžio“.

Parama neskirta Storių kaimo bendruomenei ir dviem Kavarsko bendruomenėms – Kavarsko bendruomenės namams ir Kavarsko centrinei bendruomenei.  Gaila kavarskiečių, gal tai ženklas, jog laikas vienytis...

Dalina RUPINSKIENĖ

 
RAŠYK KOMENTARĄ

Klausimai / Komentarai / Diskusijos (0)
Straipsnio komentuoti nebegalite!         

;      
Sprendimas: DPromoLink