ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2019 m. birželio 25 d. antradienis - 12:36
NAUJIENOS:

2018-06-08. „Anykščių vandenys“ negalėjo registruoti įstatinio kapitalo didinimo dėl 51 cento

Biurokratija mūsų šalyje  muša rekordus. Anykščių rajono taryba turėjo nagrinėti kuriozišką situaciją ir priimti sprendimą, nes investavimo ir UAB „Anykščių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo neregistravo dėl 51 cento neatitikimo.

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2018 m. sausio 25 d. posėdyje priėmė sprendimą „Dėl investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo“. „Anykščių vandenys“ balandžio 30 d. raštą kreipėsi į savivaldybę ir nurodė, kad valstybės įmonė Registrų centras neregistruoja naujos įstatų redakcijos, nes įstatuose neteisingai nurodytas įstatinis kapitalas (netinka 0,51 centas).    
Aiškinamajame rašte rašoma, kad „buvo investuotas į uždarąją akcinę bendrovę ,,Anykščių vandenys“ Anykščių rajono savivaldybės nepiniginis įnašas 65 100 eurų (šešiasdešimt penkių tūkstančių vieno šimto eurų) sumą, didinant bendrovės įstatinį kapitalą, išleidžiant 224 481 (du šimtus dvidešimt keturis tūkstančius keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją, vienos akcijos nominali vertė – 0,29 euro“.
Atliekant aritmetinį veiksmą (102 068 akcijas dauginant iš 0,29, gaunama 29 599,72 Eur suma, skirtumas – 0,28 Eur ir 122 413 akcijų dauginat iš 0,29, gaunama 35 499,78 Eur suma, skirtumas – 0,23 Eur). Susidaręs 0,51 Eur skirtumas sudaro akcijų priedą (akcijos nominalios vertės perviršį). Taigi, dėl šios sumos ir buvo neregistruota.
Linas BITVINSKAS

 
RAŠYK KOMENTARĄ

Klausimai / Komentarai / Diskusijos (2)
Straipsnio komentuoti nebegalite!         

;      
Sprendimas: DPromoLink