ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2021 m. gruodžio 2 d. ketvirtadienis - 15:27
IŠ ARČIAU:

2014 05 30 - Viso pasaulio „neapžiosi“

Anykščių menininkų asociacija įgyvendina projektą „Gatvės galerija”. Anykščių miesto centre įrengtoje vitrinoje iki šių metų pabaigos bus eksponuojami anykštėnų dailininkų bei tautodailininkų darbai, juos nemokamai galės apžiūrėti visi praeiviai. Šiuo projektu siekiame pristatyti anykštėnams įdomesnius Anykščių dailininkų bei tautodailininkų darbus. Projektą remia Anykščių rajono savivaldybė. Informacinis rėmėjas –laikraštis „Šilelis”. 


Šiuo metu „Gatvės galerijoje” pristatomas medžio ažūro kūrėjas Rimvydas Matijaška. Autorius dalyvavo grupinėse Anykščių tautodailininkų parodose 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 metais. Dalyvavo Vilniaus regiono grupinėse tautodailininkų parodose Ukmergėje 2011 ir 2013 metais. Pirmoji personalinė paroda surengta „Gatvės galerijoje” Anykščiuose 2014 metais. Ekspozicijos atidarymo proga menininką Rimvydą Matijašką pakalbino „Šilelis”.2014 05 21 - Šokom, šokam, šoksim

Praėjusį šeštadienį Anykščių kultūros centre įvyko vakaras „Šokom, šokam, šoksim“, skirtas liaudiškų šokių kolektyvo „Vijurkas“ kūrybinės veiklos 30-mečiui. Kolektyvui nuo pat susikūrimo  vadovauja choreografė Jūratė Šimkienė. Šventinį koncertą sumaniai vedė režisierė Jolanta Pupkienė, kuri bandydama apibendrinti visą kolektyvo kūrybinę veiklą į sceną kvietė vis naujas poras. Vakaro metu koncertavo ir pirmieji kolektyvo nariai, tarp kurių  yra perkopusių per 50-metį šokėjų. Pasirodė ir patys jauniausi, dar besimokantys pradinėse klasėse šokėjėliai. Šoko buvę kolektyvų „Vijurkas“ ir „Vija“ dalyviai, kurie lankė šokių kolektyvus besimokydami Anykščiuose nuo pirmos iki dvyliktos klasės. Nors šiuo metu daugelis jų studijuoja didmiesčiuose, šokis yra nuolatinis jų gyvenimo palydovas. Pusantros valandos trukęs koncertas pralėkė lyg maloni akimirka. Po koncerto pakalbinome jubiliejų švenčiančio kolektyvo „Vijurkas“ vadovę Jūratę Šimkienę.


2014 05 08 - Geros dainos nesensta

Šiais metais liepos mėnesio pradžioje Lietuvoje skambės dainų šventė „Čia mano namai“. Dalyvauti respublikinėje dainų šventėje pakviestas Anykščių šv. Mato bažnyčios choras „Salve Cantus“. Pakalbinome šio ir dar dviejų bažnytinių chorų bei vyrų vokalinio ansamblio „Varius“ vadovą, vargonininką Rimvydą Griauzdę.

– Visas Jūsų gyvenimas – dainavimas?


– Nuo mažens mane lydi muzika. Gimiau Pasvalio rajone, Namišių kaime. Tėveliai giedojo bažnyčioje. Šeimoje augome septyni vaikai –  keturi broliai ir trys seserys. Visi muzikalūs, dainuojantys, grojantys įvairiais instrumentais. Aš, besimokydamas Pasvalio vidurinėje mokykloje, septynis metus lankiau muzikos mokyklą, smuiko klasę. Bet ne vien muzika aš tada žavėjausi. Vienas mano brolių dirbo Panevėžio aeroklube lakūnu instruktoriumi. Važiuodavau su juo skraidyti. Tris metus Panevėžio aeroklube lankiau sklandymą. Labai mėgau skraidyti ir norėjau tapti lakūnu. Dar besimokydamas Pasvalyje, nuo mažens patarnaudavau savo kaimo Kyburių bažnyčioje. Prisimenu, vienais metais reikėjo perdažyti tą medinę bažnytėlę. Klebonas pakvietė ir mane į talką. Užlipęs bokšte radau fisharmoniją ir pabandžiau pagroti. Buvau jau bebaigiantis muzikos mokyklą, tad man visai neblogai pasisekė sugroti kažkokį kūrinį. Mano muzikavimą išgirdo klebonas ir pakvietė pagroti per mišias. Tai buvo mano, kaip vargonininko, karjeros pradžia. Jaunystėje buvau skraidantis smuikininkas ir bažnyčios patarnautojas.2014 04 24 - Vaidiname kaimo ir visos Lietuvos aktualijas

Sakoma, kad žmonės linkę idealizuoti praeitį. Labai daug kino ir teatro pastatymų yra sukurta istorine tematika. Tačiau ne tik senovė, bet ir šiandieninis mūsų gyvenimas yra vertas kūrėjų dėmesio. Tai puikiai pademonstravo du Anykščių teatralai. Algirdas Gogelis sukūrė pjesę „Bambalynė“ apie šiandienos žmonių gyvenimą bendrabutyje. Spėjama, kad pavyzdžiu galėjo būti bendrabutis Anykščiuose, M. Valančiaus gatvėje. Su anykštėnais aktoriais mėgėjais spektaklį „Bambalynė“ pastatė režisierė Esmeralda Juodelienė.
Premjeros proga pakalbinome režisierę Esmeraldą Juodelienę.


2014 04 17 - Vėjas išpučia bures ir judina žaismingas vėtrunges

Anykščių menininkų asociacija įgyvendina projektą „Gatvės galerija”. Anykščių miesto centre įrengtoje vitrinoje iki šių metų pabaigos, bus eksponuojami anykštėnų dailininkų bei tautodailininkų darbai, juos nemokamai galės apžiūrėti visi praeiviai. Šiuo projektu siekiame pristatyti anykštėnams įdomesnius Anykščių dailininkų bei tautodailininkų darbus. Projektą remia Anykščių rajono savivaldybė. Informacinis rėmėjas – laikraštis „Šilelis”. 


Šiuo metu „Gatvės galerijoje” pristatomas keramikas ir dailiųjų gaminių meistras Renoldas Petronis. Tai – pirmoji autoriaus personalinė paroda. Ekspozicijos atidarymo proga Renoldą Petronį pakalbino „Šilelis”.


2014 04 10 - Elegantiškai pražilę peizažai

Praėjusį penktadienį Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje atidaryta  profesionalaus fotografo Alfredo Motiejūno paroda „Išeinantys“. Į atidarymo iškilmes susirinkęs gausus būrys anykštėnų žavėjosi autoriaus jautrumu, gebėjimu paprastuose vaizduose įžvelgti gyvenimo filosofiją. Juodai baltose A. Motiejūno užfiksuotose akimirkose žiūrovai įžvelgia ilgesį, liūdesį, žmogaus būties ir gyvenimo prasmės paieškas. Autorius pasineria į melancholišką rūką, pro kurį regimi gyvenimo išminties kontūrai. Parodoje eksponuojamos trisdešimt aštuonios meninės fotografijos. Visos jos, kaip ir pats autorius, elegantiškai „pražilusios“.
Parodos atidarymo proga pakalbinome fotografą Alfredą Motiejūną.


2014 04 03 - Neturėjau tik gaisrininkų orkestro

 Atgimusiame Anykščių kultūros centro teatre pagal Justino Marcinkevičiaus draminę apysaką „Daukantas” sukurtame spektaklyje gubernatoriaus vaidmenį įtikinamai sukūrė Gintautas Eimanavičius. Jis – ne tik aktorius ir muzikantas, bet ir režisierius, dainų autorius, dainininkas, renginių vedėjas. Šios asmenybės apibūdinimui tinka posakis „Jam Dievas davė su kaupu”. 2004 metais buvo Anykščių rajono Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatas. Gintautas – Anykščių krašto kultūriniame gyvenime gerai žinomas menininkas – atsakė į kelis „Šilelio” klausimus:


2014 03 20 - Teatras yra ne tekstas, bet reginiai, simboliai, idėja...

Anykščiai turi gilias literatūros, muzikos ir teatro tradicijas. Ilgą laiką Anykščių kultūros centre nebuvo režisieriaus. Gerai, kad mūsų miestas traukia menininkus, čia nuolat atvyksta gabių žmonių. Intuityviai nujausdamas, kad čia – gera terpė kūrybai, į Anykščius atvyko teatro ir televizijos aktorius, prodiuseris, režisierius Jonas Buziliauskas. J. Buziliauskas daugumai anykštėnų pažįstamas iš televizijos serialo „Miesčionys”, kuriame sukūrė Beausio vaidmenį. Jonas Anykščiuose subūrė mėgėjų aktorių trupę ir per nepilnus du mėnesius parodė rezultatą. Po ketverių metų pertraukos Anykščių kultūros centro teatre sukurtas spektaklis, kurį pagal Justino Marcinkevičiaus draminę apysaką „Daukantas”  pastatė naujasis teatro režisierius. Premjeros parodytos Kavarske, Svėdasuose ir Anykščiuose. Žiūrovai spektaklį priėmė šiltai ir įvertino gerai.
Pakalbinome naująjį teatro režisierių Joną Buziliauską.


2014 03 13 - Kūriniai turi tilpti rankinėje

Anykščių menininkų asociacija įgyvendina projektą „Gatvės galerija”. Anykščių miesto centre įrengtoje vitrinoje iki šių metų pabaigos bus eksponuojami anykštėnų dailininkų bei tautodailininkų darbai, juos nemokamai galės apžiūrėti visi praeiviai. Šiuo projektu siekiame pristatyti anykštėnams įdomesnius Anykščių dailininkų bei tautodailininkų darbus.  „Gatvės galerijoje” pristatoma tautodailininkė, dirbanti tekstilės srityje, Egidija Miškinienė. Autorė yra Anykščių tautodailininkų sąjungos narė, nuo 1996 metų kasmet dalyvauja grupinėse tautodailininkų parodose, yra surengusi dvi personalines parodas Anykščiuose.   „Šilelis” tautodailininkę Egidiją Miškinienę pakalbino ekspozicijos atidarymo proga.


2014 03 06 - Šiuolaikiniame šokyje atsiveria mano širdis

Anykščių J. Biliūno gimnazijoje dirbanti Renata Miškinienė neapsiriboja bibliotekininkės darbu. Renata – visur spėjanti keturių vaikų mama ir šokėja, projektų vadovė, susitikimų su menininkais organizatorė, „1 kūrinio galerijos” bei „Kino klubo” įkūrėja ir koordinatorė. Už skaitymo skatinimo iniciatyvas  kaip padėką su 24 Jono Biliūno gimnazijos vaikais dalyvavo „Knygų Kalėdos”  renginyje  Prezidentūroje. Dar daug nepaminėtos kūrybinės veiklos turinti menininkė sutiko atsakyti į kelis „Šilelio” klausimus:


2014 02 06 - Purvinom kojom nelipkit ant žiedų

Vygandas Juozapas Račkaitis – rašytojas prozininkas, poetas, publicistas, žurnalistas, vertėjas, Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros premijos laureatas, Anykščių rajono Garbės pilietis – sausio mėnesį šventė savo 75 metų jubiliejų. Jubiliejaus proga pasveikinau garbų sukaktuvininką ir susitariau dėl interviu. Rašytojas pasikvietė pas save namo. Vos įėjęs nustebau, koks panašus butas į mano mamos, buvusios mokytojos lituanistės, butą Elektrėnuose. Anykštėnų inteligentų kambarys kvepia kava, pulsuoja maloniu jaukumu. Rankų darbo užuolaidos ir staltiesė spinduliuoja šviesa ir švara. Austa lovatiesė ir kilimai primena audinius iš močiutės skrynios. Viena siena gausiai nukabinėta paveikslais. Kitos užstatytos „sekcijomis“, kurių lentynos linksta nuo knygų gausos. Kambarį puošia medinės rūpintojėlio, angelo ir kitokios skulptūrėlės. Ir tik ant rašomojo stalo stovintis įjungtas kompiuteris rodo, kad čia – ne muziejus. Susėdę prie kavos pradėjome kalbėtis:


2014 01 28 - Tarp kardo ir trimito

Praėjusį sekmadienį Anykščių kultūros centro kaimo kapela „Grieža“ šventė savo 15 metų jubiliejų. Ta proga kapela surengė koncertą. Pilnutėlėje kultūros centro salėje žiūrovai pritardami muzikantams plojo ir dainavo. Muzikantams padėjo ir buvę kapelos nariai. Koncerte dainavo Regina Stumburienė, net 6 metus buvusi kapelos nare, o Gabrielė Griauzdaitė dainavo ir grojo kontrabosu. Koncertą savo dainavimu papuošė ir Rimvydas Griauzdė. Renginį sumaniai vedė naujasis AKC režisierius Jonas Buziliauskas. Jis su švelnia humoro doze skaitė Juozo Erlicko ir ankstyvąją Pauliaus Širvio poeziją. Renginį paįvairino AKC kolektyvas „Volungės“, kaimo kapela „Anykšta“, iš Vilniaus atvykusi Grigiškių kaimo kapela „Gryčia“. „Griežą“ jubiliejaus proga sveikino Anykščių rajono meras, Kultūros centro kolektyvai, muzikantų giminės ir draugai. Koncerte dalyvavęs tautinių šokių kolektyvas „Gojus“ kapelą pasveikino eilėmis:


2013 12 19 - Dai­li­nin­kė ga­le­ri­ją ap­mė­tė gniūž­tė­mis

Anykš­čių me­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja įgy­ven­di­na pro­jek­tą „Gat­vės ga­le­ri­ja”. Šio pro­jek­to tiks­las yra pa­mi­nė­ti Pa­sau­lio anykš­tė­nų me­tus.  Anykš­čių mies­to cen­tre įreng­to­je vit­ri­no­je iki šių me­tų pa­bai­gos bus eks­po­nuo­ja­mi Pa­sau­lio anykš­tė­nų dai­li­nin­kų dar­bai, juos ne­mo­ka­mai ga­lės ap­žiū­rė­ti vi­si pra­ei­viai. Pro­jek­tą re­mia LR kul­tū­ros rė­mi­mo fon­das ir Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Gruo­džio mė­ne­sį ga­le­ri­jo­je pri­sta­to­ma ke­ra­mi­kė, Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė Ra­mū­nė Pranc­ke­vi­čiū­tė.  Ji yra pa­ro­dų, kon­kur­sų ir ple­ne­rų or­ga­ni­za­to­rė, ren­gian­ti res­pub­li­ki­nius Lie­tu­vos me­ni­nės pa­skir­ties ko­le­gi­jų stu­den­tų ple­ne­rus Ni­do­je. Ra­mū­nė yra da­ly­va­vu­si tarp­tau­ti­niuo­se ple­ne­ruo­se Len­ki­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je. Sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja gru­pi­nė­se ir per­so­na­li­nė­se pa­ro­do­se.

Ke­ra­mi­kos dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­mo pro­ga kal­bi­na­me dai­li­nin­kę Ra­mū­nę Pranc­ke­vi­čiū­tę.2013 11 15 - Žurnalistas mėgaujasi muziejininkyste

Tautvydas KontrimavičiusŠiuo metu maketuojamas paskutinis Pasaulio anykštėnų bendrijos pusmetinio almanacho „Pasaulio anykštėnas“ numeris. Solidus 120 puslapių leidinys pasiekia skaitytojus du kartus per metus – rudenį ir pavasarį. Trečius metus almanachą sudaro ir redaguoja Tautvydas Kontrimavičius. 


Pasidalinti savo mintimis apie šio leidinio misiją ir ateities sumanymus paprašėme redaktorių Tautvydą Kontrimavičių.2013 11 08 - Ginklakalio darbų paroda

Bronius BudreikaAnykščių menininkų asociacija įgyvendina projektą „Gatvės galerija”. Šio projekto tikslas yra paminėti Pasaulio anykštėnų metus.  Anykščių miesto centre įrengtoje vitrinoje iki šių metų pabaigos bus eksponuojami Pasaulio anykštėnų dailininkų darbai, juos nemokamai galės apžiūrėti visi praeiviai. Projektą remia LR kultūros rėmimo fondas ir Anykščių rajono savivaldybė. Šį kartą galerijoje pristatomas kalvis, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys Bronius Budreika.

Kalvystės darbų parodos atidarymo proga kalbiname tautodailininką Bronių Budreiką:
         

      
Sprendimas: DPromoLink