ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2021 m. lapkričio 27 d. šeštadienis - 4:32
NAUJIENOS:

2016-01-21. „Kad ir kaip užsienyje būtų patogu gyventi, Tėvynė yra stipriau...“

Šia pašnekovės Monikos Leonavičienės mintimi prasidėjo pažintis su anykštėne, po dešimties metų pertraukos praėjusiais metais grįžusia į gimtąjį miestą ir kuriančia ne tik savo mažus ir didelius ateities planus, tačiau pasirengusia padėti atrasti savo vietą nuolat besikeičiančiame pasaulyje Anykščių krašto jaunimui, kuris dalyvaus projekte „Atrask save“.   

– Papasakokite apie save.

– Baigusi Antano Baranausko vidurinę mokyklą Anykščiuose, studijavau tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete anglų kalbos filologiją. Po studijų dirbau privačioje kalbų mokykloje, įgijau pedagoginio darbo patirties. Tačiau kažkas kirbėjo širdyje, tad kartu su vyru nusprendėme išbandyti save svetur, paieškoti iššūkių  ir įgyti gyvenimiškos patirties.

Vykdami į užsienį gyventi ir dirbti žinojome, kad tai bus tik laikina. Anglijoje dirbome duonos fabrike. Kepėme įvairius duonos gaminius, darbas mums sekėsi puikiai. Greitai buvome įvertinti, kilome karjeros laiptais. Tačiau artimųjų ir savojo krašto ilgesys nė vienai dienai neleido suabejoti tuo, jog ateis ta diena, kai grįšime namo ne atostogoms, bet visam laikui. Laimei, po ketverių metų  taip ir atsitiko. Grįžusi, iš karto pradėjau galvoti apie tai, kaip realizuoti save. Kaip tik buvo paskelbtas UTB konkursas projekte „Atrask save“ Anykščių skyriuje. Dalyvavau jame, buvau viena iš septynių kandidačių, ir laimėjau.  Ir štai nuo lapkričio mėnesio esu projekto „Atrask save“ koordinatorė Anykščiuose.

– Kokie Anykščiai po dešimties metų Jūsų akimis?

– Per dešimt metų pasikeitė ir miesto infrastruktūra, ir žmonės. Patobulėjome turizmo ir kultūros  srityse, tapome žinomesni ne tik Lietuvoje, tačiau ir Baltijos šalyse bei užsienyje. Atvykstantiems draugams siūlome pajodinėti, pasivažinėti kartingais, pasimėgauti vandens pramogomis baseine  „Bangenis“ ir t.t. Juos žavi tai, kad kaskart Anykščiuose galima atrasti ką nors naujo. Tačiau neturime sustoti... Džiugu, kad net keletas vaikystės draugų ir klasiokų taip pat gyvena Anykščiuose. Čia labai gera atmosfera gyventi, auginti vaikus ir dirbti. Galbūt, net kurti savo verslą.

– Kokių turite svajonių ir planų?

– Gyvendama svetur atradau pomėgį kepti. Labai patinka gaminti keksiukus. Tai yra mano hobi. Turiu svajonę kada nors atidaryti savo kepyklėlę Anykščiuose.  Manau, kad kiekvienas, nesvarbu kokios srities verslininkas, turi turėti kažką išskirtinio, kas trauktų klientus. Niekada nebus taip, kad visiems įtiksi, tačiau nebus ir taip, kad nė vienam  nepatiksi. Konkurencija labai naudinga. Tai ir lemia verslo bei veiklos gyvavimą, populiarumą, sėkmę. Šiuo metu esu pasinėrusi į darbą projektinėje veikloje.

– Papasakokite  apie projektą „Atrask save“.

– Lietuvos darbo birža visoje šalyje pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą jaunimui skirtą projektą „Atrask save“, kuriame bus teikiamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės. Trejus metus vyksiančiame projekte dalyvaus 35 tūkst. jaunuolių. Projektu siekiama užtikrinti sklandų jų perėjimą po nedarbo laikotarpio, neaktyvaus gyvenimo į darbo rinką ar švietimo sistemą. Šiuo metu vyksta įvairūs pasirengimo darbai, koordinatorių susitikimai, kuriuose diskutuojame, ko tikimės iš šio projekto. Planuojame veiklas, užsiėmimus, paskaitas. Projektas startuos kovo mėnesio pabaigoje. Anykščiuose metų bėgyje projekte dalyvaus šimtas žmonių. Per tris metus  bus dešimt srautų po trisdešimt asmenų. Viename sraute bus penkiolika jaunuolių, jų dalyvavimas projekte tęsis iki trijų mėnesių. 61-oje Lietuvos savivaldybėje bus vykdomas Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projektas, kuriame  skatinamas dalyvauti neaktyvus, nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 metų jaunimas. Projekto dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškose ir jaunimo motyvaciją skatinančiose veiklose, kurios jiems padės įgyti asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar įsitvirtinti darbo rinkoje.  Motyvuotiems bedarbiams bus suteiktos galimybės įgyti trūkstamų gebėjimų ir kompetencijų.    

Lietuvos darbo birža, neturintiems profesijos ir kompetencijų 16-29 jauniems bedarbiams, rengs užsiėmimus motyvacijai skatinti, ugdys bendravimo, savarankiškumo ir mokys socialinių įgūdžių, išsiaiškins jų darbinius gebėjimus, profesinius interesus ir asmenybės bruožus. Psichologams padedant, jaunuoliams bus teikiamos rekomendacijos dėl tolesnės veiklos projekte ir karjeros galimybių bei teikiamos individualios konsultacijos renkantis profesiją, darbą ar grįžimą į švietimo sistemą. Išvažiuojamuosiuose seminaruose projekto dalyviai mokysis komunikavimo įgūdžių ir dirbti komandoje.   

 – Kokiais metodais dirbsite su jaunimu, kad dalyvavimas projekte būtų abipusiai prasmingas?

– Su kiekvienu jaunuoliu bus dirbama pagal individualų planą, sudarytą atsižvelgus į jo poreikius, įgytą išsilavinimą, kvalifikaciją, darbinę patirtį, lūkesčius dėl tolimesnės karjeros, ypatingą dėmesį kreipiant į jaunuolio motyvaciją dirbti ar mokytis. 

Kviečiame visus, kurie yra registruoti Darbo biržoje ir norėtų prisijungti prie projekto „Atrask save“. Atėjusiųjų laukia kūrybinės užduotys, nauja aplinka, gera komanda ir naudingi kontaktai, padėsiantys jums siekiant karjeros.

Projektas tikrai labai įvairiapusiškas ir įdomus, skatinantis veikti, motyvuojantis, vien lektorių dėstomos temos naudingos ne tik darbo ieškantiems jaunuoliams, bet ir kiekvienam iš mūsų. Tad norėčiau paskatinti nebijoti jaunus žmones kreiptis į Anykščių Jaunimo darbo centrą, kur stengsimės padėti kiekvienam iš jų. Svarbiausia, kad jaunimas noriai dalyvautų projekte, atrastų tai, kame jie yra gabūs, įgytų patirties ir  plačiau pažintų pasaulį.

– Kas, Jūsų manymu, daro didžiausią įtaką asmenybės formavimuisi? Ko trūksta mūsų švietimo sistemoje, visuomenėje, šeimose?

– Didžiausią įtaką asmenybės formavimuisi daro aplinkinis pasaulis – šeima, draugai, miesto ar kaimo bendruomenė, žiniasklaida. Kadangi kiekvienas žmogus yra skirtingas, jis iš aplinkos pasiima tai, ko jam labiausiai trūksta tuo momentu: artumą, pasitikėjimą, pagarbą, išskirtinumą ir t.t.

Gyvename sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, todėl įsisavinti kas yra siūloma, tampa sunkiai įmanoma. Žmonės užsisklendžia savyje, atsiriboja vieni nuo kitų. Kad jaunas ar jau suaugęs žmogus tobulėtų, reikia daugiau bendravimo, reikia rasti priėjimą prie kiekvieno asmens, tiek šeimoje, tiek ir mokykloje ar kitose įstaigose.

Ramunė ŠALTENIENĖ

          

      
Sprendimas: DPromoLink