ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2021 m. gegužės 7 d. penktadienis - 12:21
NAUJIENOS:

2016-11-18. Mokykla atvira diskusijoms ir darnos nepažeidžiantiems pokyčiams

Moksleivių rudens atostogų metu mokykloje neįprastai tylu. Todėl tai pats tinkamiausias metas pakalbinti Antano Baranausko pagrindinės mokyklos direktorę Dalią Kugienę, atvirą diskusijoms ir darnos nepažeidžiantiems pokyčiams. Juolab, kad šios komandos vedle Dalia Kugienė dirba tik antrus metus. Bendruomenė, sėkmingai įveikusi pirmuosius su tuo susijusius iššūkius, kuria svajonių mokyklą.

– Prisiminkite pirmąją savo mokyklą. Apie kokią profesiją svajojote tuomet?

– Prisimenu, kad labai norėjau eiti į mokyklą. Žiemą man sukako šeši metai, o rudenį pradėjau eiti į pirmą klasę. Esu kilusi iš Suvalkijos. Gyvenome toli nuo mokyklos. Man teko apsigyventi pas giminaičius, kad mokykla būtų arčiau. Kaip dabar pagalvoju ir prisimenu, galbūt  įdomu buvo tai, kad pirmasis mano  mokytojas buvo vyras. Jis buvo labai griežtas. Esu kairiarankė, todėl rašyti man buvo patogiau kaire ranka. Tais laikais tai buvo nepriimtina, todėl mokytojas bausdavo mane už tai. Mokiausi labai gerai, išmokau rašyti dešine ranka. Vaikystėje, kai žaisdavome įvairius žaidimus, labai mėgau būti mokytoja. Tėvai svajojo, kad savo ateitį siečiau su medicina ir būčiau gydytoja. Tačiau išsipildė mano pačios svajonė, tapau  pradinių klasių mokytoja. Atvykusi į Anykščių kraštą, vienerius metus dirbau Surdegyje, keletą metų mokytojavau Burbiškyje, dvidešimt metų dirbau A. Vienuolio vidurinėje mokykloje, taip pat dirbau rajono Švietimo skyriuje. Džiaugiuosi savo pasirinktu keliu ir sutinku, kad pedagoginiam darbui reikia pašaukimo.

– Direktore dirbate jau antrus metus. Ką gi reiškia būti mokyklos vadove?

– Ilgametė pedagogo patirtis, mylimas darbas švietimo sistemoje skatina tobulėti ir palaipsniui veda į priekį. Visa tai ir lėmė, jog atėjo laikas siekti gerų rezultatų ne tik savo klasės ribose, bet ir kurti šiandieninę svajonių mokyklą. Ką gi reiškia būti  mokyklos vadove? Mokyklos vadovas – tai strategas ir vedlys, uždegantis komandą pokyčių link. Tai labai didelė atsakomybė ir įsipareigojimas mokyklos bendruomenei.

– Apžvelkite praėjusius mokslo metus ir atskleiskite iššūkius bei patirtis darbe. Pasidžiaukite vykstančiais pokyčiais ir permainomis. Kas neramina?

– Pirmoji mano, kaip  vadovės, patirtis tikrai įsimintina gerąja prasme. Pradėjus eiti direktorės pareigas, pradžiugino ir nustebino darnus, tvirtas, vieningas it kumštis, mokyklos darbuotojų kolektyvas. Natūralu, jog kiekvienas kolektyvas naują vadovą stebi. Mokykloje prasidėjo naujas etapas, prasidėjo vadovo ir komandos santykių bei bendravimo kūrimas. Man pavyko kolektyvą įkvėpti pokyčiams. Visapusis pasitikėjimas ir palaikymas leido atsiskleisti kolektyvo narių gebėjimams bei talentams. Tai kelia kiekvienos asmenybės savivertę ir gerina mokinių ugdymo kokybę. Esame atviri diskusijoms, pasiūlymams ir permainoms. Pirmieji pokyčiai praėjusiais mokslo metais buvo laisvalaikio ir žaidimo erdvių įrengimas mokyklos koridoriuose. Pertraukų metų vaikai atsipalaiduoja ir bendrauja žaisdami  stalo tenisą, biliardą. Puikiai nuteikia laisvalaikio zona, kurioje geros nuotaikos ir energijos mokiniai pasikrauna žaisdami stalo futbolą. Vaikams tai labai patiko, todėl žaidimų erdves žadame plėsti. Savo jėgomis mokyklos teritorijoje pakoregavome medžių lajų formas, aplinką atnaujinome dekoratyviniais augalais. Pernai dalyvavome Anykščių rajono savivaldybės skelbtame projekte, kurio dėka  mokykla gavo reikiamas medžiagas literatūrinio suoliuko gamybai. Kūrybinis sumanymas pavyko, todėl įsigijome medžiagų ir netrukus pagaminome daugiau suoliukų.

– Kiek pedagogų dirba mokykloje, kiek mokosi mokinių? Kokie finansiniai sunkumai įtakoja mokinių mokymosi rezultatus ir socialinių įgūdžių ugdymo procesą?

– Šiais mokslo metais mokykloje dirba 53 pedagogai, mokosi 492 mokiniai. Šiais metais mes nepajautėme ryškaus vaikų skaičiaus mažėjimo. Mokykla turi tris mokyklinius autobusus, kurie per dieną nuvažiuoja tikrai daug kilometrų, nes turime daug mokinių iš rajono. Mokykla turi  specialiojo ugdymo skyrių, kuriame mokosi vaikai, turintys specialiųjų  poreikių. Labai džiaugiamės Savivaldybės pastangomis įsigytu nauju autobusu. Juo vaikus atsivežame į mokyklą ir parvežame namo. Labai gaila, bet vaikų skaičius specialiojo ugdymo skyriuje auga. Šeimoms tai didelė pagalba, nes vaikai čia praleidžia didžiąją dienos dalį ir gauna ugdymą. Pagrindinis rūpestis mokykloje - mokinių mokymosi rezultatų kokybė – yra susijęs su finansiniais sunkumais. Kad mokinių mokymosi rezultatai gerėtų dar labiau, kad užtikrintume vaikams tinkamą pagalbą, reikėtų antrojo spec. pedagogo ir mokytojo padėjėjo. Tai užtikrintų visapusę pagalbą pamokose.

– Kokius vaisius duoda Mokyklos tarybos darbas?

– Mokyklos taryba atspindi visos bendruomenės nuomonę. Vaikai, jų tėveliai ir pedagogai  diskutuoja prie arbatos puodelio, visi kartu sprendžia klausimus, teikia pasiūlymus. Šiais mokslo metais mokykloje vykdėme apklausą mokyklinės uniformos tema. Aptardama rezultatus, Mokyklos taryba priėmė sprendimą, kad mes tam jau pribrendome. Mokyklinės uniformos suteiks mums daugiau solidumo.

– Kokias priemones naudojate mokinių ugdymo procesui gerinti?

– Ugdymo kokybės gerinimas – tai pagrindinis mokyklos uždavinys. Priemonė, padedanti pasiekti norimų rezultatų ir kelianti vaikų motyvaciją, kurią mums pavyko įgyvendinti  ir kuri pateisino kolektyvo lūkesčius – tai netradicinių edukacinių erdvių sukūrimas ir jų efektyvus naudojimas. Mokymosi aplinkos pakeitimas  gerina vaikų žinių įsisavinimą ir dėmesio sutelkimą. 2015-2016 mokslo metais dėka privataus rėmėjo – įmonės „Miško žemė, miško savininkų kooperatyvas “ – mes įrengėme dvi lauko klases. Pavasarį ir rugsėjo mėnesį mokiniai ir mokytojai džiaugėsi kokybiškomis pamokomis. Taip pat mokykloje turime netradicinę klasę „ Klasė be suolų“. Joje suolus pakeitė sėdmaišiai. Tai leidžia organizuoti kitokias pamokas, skatina mokytojų ir mokinių kūrybiškumą. Tokioje erdvėje vaikai jaučiasi laisvai ir patogiai, čia vyksta klasių valandėlės, skaitomos lektorių paskaitos. Praėjusią vasarą Savivaldybės dėka buvo atliktas remontas bibliotekoje.  Atnaujintoje mokyklos bibliotekoje mokiniai ne tik ruošiasi pamokoms, tačiau ir naudingai praleidžia laiką laukdami autobuso.

– Ar mokyklos tradicijos ir šventės įgauna naujų spalvų?

– Mokyklos bendruomenėje Rugsėjo pirmosios šventė, valstybinės šventės, Kaziuko mugė, kalėdiniai ir kiti tradiciniai mokyklos renginiai organizuojami įgyvendinant vis naujus kūrybinius sumanymus. Tai puiki galimybė atsiskleisti mokinių fantazijai ir meniniams gebėjimams. Mokykloje sėkmingai prigijo Pirmūnų šventė, kurios metu padėkos įteikiamos ne tik vaikams, bet ir tėveliams. Viena išskirtinių  mokyklos švenčių -  BARI statulėlių įteikimas. BARI nominantais tampa mokiniai savo veikla ir puikiais ugdymosi rezultatais pasižymėjusieji ne tik mokykloje, bet ir respublikoje bei už jos ribų. BARI prizus gauna mokiniai, baigusieji A. Baranausko pagrindinę mokyklą, ir tie, kurie baigę aštuonias klases apsisprendžia toliau mokytis gimnazijoje.

– Kokie tarptautiniai ir respublikiniai projektai, kuriuose mokykla dalyvauja?

– Šiais mokslo metais mokyklos komanda baigė partnerystę tarptautiniame projekte ERASMUS+ „Būk, veik, gyvenk, rūpinkis savo sveikata ir saugok mūsų Žemę“. Dalyvaujame tarptautiniame „Globe“ projekte. Gavome kvietimą bendradarbiauti Europos Komisijos inicijuotame tarptautiniame projekte „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“. Praėjusiais mokslo metais mokykloje įbuvo pradėta įgyvendinti Olweus patyčių prevencinė programa, kurioje dalyvauja visa bendruomenė. Nuoširdžiai, žingsnis po žingsnio einant teisinga linkme, dalyvaujant užsiėmimuose, apie tai atvirai kalbantis, atmosfera mokykloje keičiasi. Tiek vaikai, tiek suaugusieji siekia geresnių tarpusavio santykių.

– Papasakokite apie neformalųjį ugdymą A. Baranausko pagrindinėje mokykloje.

– Neformalaus ugdymo užsėmimai taip pat labai svarbi sfera. Šiais mokslo metais, atsižvelgdami į mokinių pageidavimus, inicijavome kulinarijos, keramikos ir medžio drožybos užsiėmimus. Mokiniai noriai lanko tautinių šokių, merginos - linijinių šokių būrelius. Visai neseniai mokykloje atsirado šiuolaikinių šokių studijos „Intrus“  gatvės šokių pamokos. Šio kolektyvo vadovas, buvęs baranauskietis, anykštėnas visa širdimi,  Mindaugas Lekauskas rekomendavo trenerę, kuri iš Kauno į Anykščius atvyksta du kartus per savaitę. Į pamokas pakvietėme ir kitų mokyklų mokinius . Bendradarbiaujame su Yamaha muzikos mokykla, kuri turi klasę mūsų mokyklos patalpose. Ją lanko ne tik mokiniai, bet ir mamos su mažyliais bei darželinukais.  Jos labai džiaugiasi, kad mokykla atvira būsimiems pirmokėliams.

– Kas svarbiausia būsimų pirmokėlių tėveliams, renkantis mokymo įstaigą?

– Labai smagu, kad būsimų pirmokėlių tėvai labai domisi būsima vaikų ugdymo įstaiga. Esame atviri ir įsiklausome į būsimų pirmokėlių tėvų pageidavimus. Džiaugiamės patenkindami tėvų lūkesčius ir sulaukdami mokinukų į pirmas klases.   

– Mokykla vaikams  -  tarsi antrieji namai. Ar šiandien mokyklai tenka atlikti pirmųjų namų vaidmenį?

– Daugelio vaikų gyvenime mokykla yra ne tik žinių šaltinis, tačiau ir antrieji namai, kuriuose gera būti po pamokų, nes supa draugai, čia jauki aplinka. Gaila, bet turime mokinių, kurie į mokyklą ateina  kaip į pirmuosius namus. Mes pasistengiame, kad čia jie jaustųsi saugiai. Jiems padeda mokyklos psichologės konsultacijos, šiltas suaugusiųjų dėmesys ir veikla su klasiokais po pamokų.

– Kokias patirtis atneša bendradarbiavimas ir draugystė su kitų šalies miestų mokymo įstaigomis?

– Ir pedagogams, ir moksleiviams labai naudinga patirtis – ilgametis bendradarbiavimas su Rumšiškių A. Baranausko gimnazija. Tokia draugystė mokiniams ir mokytojams leidžia dalintis gerąja patirtimi. Vykstame vieni pas kitus. Šiais metais mūsų mokykloje jau vyko lietuvių kalbos ir literatūros pamoka abiejų mokyklų mokiniams. Taip pat bendradarbiaujame su Rokiškio pagrindine mokykla, kuri yra skirta specialiųjų poreikių mokiniams, nes turime tų pačių rūpesčių,  drauge ieškome galimų jų spendimo būdų. Ugdymo karjerai sritis mokykloje taip pat labai svarbus aspektas. Kasmet baranauskiečiai dalyvauja Alantos, Utenos, Ukmergės verslo ir technologijų mokyklų, Anykščių technologijos mokyklos organizuojamuose renginiuose. Tokia galimybė įtakoja jų pasirinkimą, mokiniams lengviau apsispręsti, renkantis tolimesnio mokymosi įstaigas.

– Kokia Antano Baranausko pagrindinė mokykla bus ateityje. Kokia Jūsų svajonių mokykla po 2–5 metų?

– Visa bendruomenė atvirai džiaugiasi naujovėmis ir permainomis. Svajonių turime tikrai daug. Kai lydi darna, šiandieninė mokykla po truputį artėja link svajonių mokyklos. Demografinė padėtis ir emigracija nepriklauso nuo mokyklos veiklos. Tačiau visos šalies problemos tiesiogiai liečia mus visus. Norisi tikėti, kad jos po truputį spręsis. Mes, mokyklos kolektyvas,  savo jėgomis kursime dar modernesnę šiuolaikinę ugdymo įstaigą, kurioje mokiniai gauna reikiamą žinių bagažą, o baigusieji mokiniai mokės mokytis, atsakingai rinksis specialybę ir tobulės visą gyvenimą.

Ramunė ŠALTENIENĖ

          

      
Sprendimas: DPromoLink