ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2021 m. rugsėjo 22 d. trečiadienis - 23:14
NAUJIENOS:

2018-06-22. „Erasmus+“ projekto dalyviai iš penkių šalių mokėsi Anykščiuose

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba su šalimis partnerėmis 2017–2019 m. m. vykdo „Erasmus+“ KA2 projektą „Pedagogų kompetencijų stiprinimas vykdant suaugusiųjų švietimą“  (angl. „Strength Empowers Teachers` Competence in Adult Education), projekto Nr. 2017-1-HR01-KA204-035390. Tikslinė projekto grupė – suaugusiųjų švietimo institucijų darbuotojai bei suaugusiųjų mokytojai. Projekte dalyvauja penkios šalys: Kroatija, Lenkija, Švedija, Latvija ir Lietuva (Anykščių švietimo pagalbos tarnyba). Projektą koordinuoja „Dante“ suaugusiųjų kalbų mokykla“ iš Kroatijos. Šio projekto tikslas – tobulinti suaugusiųjų švietėjų iš penkių partnerių šalių kompetencijas. Projekto metu apibrėžtos prioritetinės mokytojų ir kitų suaugusiųjų švietimo srityje dirbančių darbuotojų kompetencijos: kalbų mokymas, naujų pedagogikos, andragogikos, psichologijos metodų taikymas, mokymosi ir mokymo strategijos, tarpkultūrinis bendravimas, verslumas, lyderystė, bendrosios kompetencijos.

Suaugusiųjų švietimas yra sėkmingo visą gyvenimą trunkančio mokymosi pagrindas, todėl viena iš projekto veiklų yra tarptautinių mokymų organizavimas projekto dalyviams. Birželio 11-15 dienomis Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje įvyko pirmieji mokymai. Į Anykščius penkių dienų mokymams  ,,Suaugusiųjų mokytojų socialinių kompetencijų vystymas“ atvyko suaugusiųjų švietimo institucijų darbuotojai bei pedagogai iš Kroatijos, Lenkijos, Švedijos, Latvijos. Džiugina, kad į projekto veiklas aktyviai įsitraukė ne tik švietimo pagalbos tarnybos bendruomenė, bet ir mūsų rajono pedagogai, vedantys mokymus suaugusiems.

Pirmoji mokymų diena buvo skirta  darbo komandoje raiškai, mokymų dalyvių pažinimui bei bendravimo ir bendradarbiavimo atmosferos kūrimui.

Antrąją ir trečiąją dieną tarptautinė besimokančiųjų dalyvių  komanda dalyvavo mokymuose,  kuriuos vedė Vytauto Didžiojo universiteto profesorius habil. dr. Kęstutis Pukelis.  Dalyviai gilino žinias ir įgūdžius apie suaugusiojo mokytojo vaidmenis, palankaus mikroklimato kūrimą. Ypatingas dėmesys mokymų metu buvo skiriamas suaugusiųjų besimokančiųjų mokymosi poreikių pažinimui, motyvacijos skatinimui.

Ketvirtąją mokymo dieną besimokantieji dalyvavo  koučingo specialisto, mokslų daktaro, gydytojo neurochirurgo Kęstučio Skaumino seminare bei įgijo vertingų žinių apie emocinį atsparumą, emocijų valdymo svarbą, socialinių kompetencijų ugdymą dirbant su suaugusiais.

Penktoji diena buvo skirta  projekto dalyvių refleksijai, mokymų įvertinimui.

Susitikimo metu projekto dalyviai ne tik mokėsi kaip efektyviau, geriau dirbti su suaugusiais besimokančiaisiais, bet turėjo puikią galimybę susipažinti su Anykščių krašto kultūriniu, socialiniu gyvenimu, dalyvavo edukacinėse programose ,,Anūkyje“, Arklio muziejuje, lankė miesto istorinius, kultūrinius objektus.

Šis tarptautinis projektas – keitimosi gerąja patirtimi šaltinis, nes partneriai turi puikių galimybių susipažinti su skirtingų šalių suaugusiųjų švietimo sistemomis,  dalytis patirtimi, mokytis iš gerosios praktikos pavyzdžių. Toks mokymasis padeda tobulinti dalyvių kompetencijas ir daro teigiamą įtaką suaugusiųjų švietimo procesui. Kitas projekto etapas – lapkričio mėnesį įvyksiantys tarptautiniai mokymai Kroatijoje, į kuriuos vyks švietimo pagalbos tarnybos specialistai bei mūsų rajono suaugusiųjų mokytojai.
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos informacija


          

      
Sprendimas: DPromoLink