ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2021 m. lapkričio 27 d. šeštadienis - 4:13
NAUJIENOS:

2018-08-28. Knygą skirs Irenos Seliukaitės atminimui

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka kartu su Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija, vadovaujama Vilniaus universiteto afiliuotojo profesoriaus dr. Osvaldo Janonio 2016 m. parengė ir išleido biobibliografinį žodyną „Anykščių kraštotyrininkai“ pirmąją dalį. Knyga sulaukė labai gero skaitytojų, profesionalių kraštotyrininkų bei bibliotekininkų mokslininkų įvertinimo. Šiandien jau šviesaus atminimo Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko pavaduotoja Irena Seliukaitė rekomenduodama Anykščių rajono savivaldybės tarybą paremti finansiškai antrosios knygos dalies leidybą parašė:
          „Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija yra neabejotina lyderė tarp kitų kraštotyros organizacijų Lietuvoje, o  Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka tapo šios gražios veiklos centru. Ypač prasminga leidybinė veikla, leidžianti paskleisti informaciją plačiajai visuomenei, tuo pačiu įprasminanti ir visuomenininkų darbus. 2016 m. pasirodęs biobibliografinis žodynas „Anykščių kraštotyrininkai“  nustebino profesionalumu – tai pirmas toks išsamus leidinys, kurio visuma atsiskleis išleidus antrą dalį.
          Šiandien niekas neabejoja tautinio identiteto išsaugojimo svarba, ieškoma būdų, kaip perteikti paveldėtas vertybes, vietovių istoriją jaunajai kartai, todėl įvairios medžiagos labai reikia kultūros ir švietimo darbuotojams, bendruomenėms, tyrinėtojams. Antroje knygoje ir numatyta paskelbti bibliografinę medžiagą, kurioje bus pateikti ir niekur nepublikuoti kraštotyros darbai bei jų saugojimo vieta. Labai svarbu, kad bus ir elektroninis žodyno variantas, kuris dar labiau padidins informacijos prieinamumą.  Apskritai bibliografinių leidinių turėjimas rodo rimtą požiūrį į tiriamąją veiklą, suteikia šiai veiklai mokslinį pagrindą. Parengti tokius leidinius reikia ne tik žinių, bet ir kruopštumo. Garbė anykštėnams, kurie atliko šį darbą aukščiausiu lygiu, telieka paremti lėšomis, kurios labai   taupiai ir sąžiningai suskaičiuotos. Iš visos širdies rekomenduoju skirti lėšų antrai biobibliografinio žodyno daliai išleisti“.
               Gaila, tačiau šiais metais Anykščių rajono savivaldybės kultūros tarybos narių nuomonė buvo kitokia – antrajai kraštotyrininkų knygos daliai išleisti jie nutarė neskirti pinigų, motyvuodami, kad užtektų knygą patalpinti interneto erdvėje. Tačiau bibliotekininkai puikiai žino, kad ne visi skaitytojai naudojasi skaitmeninėmis knygomis, o didžioji  dauguma pripažįsta tradicines spausdintas knygas.
            Kreipiamės į visus geros valios žmones supratimo ir palaikymo, tikimės finansinės paramos, kad antroji biobibliografinio žodyno dalis būtų išleista ir didžiulis kraštotyrininkų darbas būtų baigtas.  Knygai išleisti reikia 2000 Eur. Jeigu nuspręstumėte paremti, pinigus galite pervesti į Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos sąskaitą  LT18 7044 0600 0212 7469  įrašę žodžius: „Anykščių kraštotyrininkai. Antroji dalis“. Garbingai įrašysime Jus į knygos leidimo rėmėjų sąrašą.
             Šią knygą skirsime didžiosios Lietuvos kraštotyrininkės Irenos Seliukaitės atminimui.
P.S.  Rugpjūčio 26 dieną mirė žymi kraštotyrininkė, kultūrologė, redaktorė Irena Seliukaitė, penkerius metus. dirbusi Anykščių rajone , o ir vėliau palaikiusi Anykščių kraštotyrininkų veiklą ir ryšius su Anykščiais.

                                                                                                               Knygos sudarytojai


          

      
Sprendimas: DPromoLink