ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2021 m. lapkričio 27 d. šeštadienis - 4:50
NAUJIENOS:

2018-08-30. Grikių šventė Grikiapelių kaime, Matelių sodyboje

Su amžiumi supranti, kaip greitai bėga laikas. Tada nebesinori jo švaistyti veltui, nes nori leisti su tais, kuriuos myli ir daryti tik tai, kas iš tiesų turi prasmę. O kiekvieno žmogaus laiką pirmiausia įprasmina meilė savo šeimai, artimiesiems, draugams, savo namams, savo kiemui, Gimtinei bei Tėvynei...

Todėl mes, sesės Matelytės – Dalė, Gražina, Irena, Birutė ir Daiva – su visos giminės pagalba, surengėme savo gimtoje Matelių sodyboje (Anykščių r. Svėdasų seniūnijoje) dar vieną etnokultūrinę šventę. Ją pavadinome simboliškai - „GRIKIŲ ŠVENTĖ GRIKIAPELIŲ KAIME“ ir paskyrėme Lietuvos 100-mečiui bei Sąjūdžio 30-mečiui paminėti. Šventėje dalyvavo ne tik Matelių giminė, bet ir Grikiapelių kaimo  bendruomenė, svėdasiškiai, muzikantai iš Kauno, draugai, pažystami. Daugelis dalyvių ir svečių atvyko pasipuošę tautiniais rūbais.

Pirmiausia, buvo prisiminta Grikiapelių kaimo ir Matelių giminės istorija. Džiugu, kad kaimo istorija jau buvo aprašyta Grikiapelių kaime gimusio ir gyvenusio mūsų giminaičio Adomo Prūso knygoje „Gyvenimo keliai 1878 – 1938“, todėl galėjome kalbėti apie šimtmečio įvykius. A. Prūsas Lietuvoje buvo žymus verslininkas, ekononmistas, finansininkas, politikas bei visuomenininkas. Jis 1922 m. Valstybės Prezidento buvo paskirtas Lietuvos banko valdytojo pavaduotoju ir išbuvo vieną kadenciją. Kadaise jis rašė: „Nuo Svėdasų miestelio, Jaros Šventosios upių santakos link, už trijų kilometrų, tarp kalnų ir kalniukų stūkso į Vosintos upelį atsirėmęs mažai kam žinomas Grikiapelių kaimas. Jį kai kas net Grikonėliais vadina. Kaimo žemė nederlinga, prie žvyro ir smėlio, todėl ūkininkai daugiausia bulves sodindavo, rugius ir grikius sėdavo. Nuo grikių ir kaimo pavadinimas“

Prisiminėme giminystės ryšius
A. Prūso sesuo Antanina Prūsaitė ištekėjo už Jono Grižo ir jų šeimoje gimė mūsų senelis Povilas Grižas. Mama Genovaitė Grižaitė atvyko į Grikiapelių kaimą slaugyti tetų, dar dviejų Adomo Prūso sesių – Anastazijos ir Uršulės. Taip susipažino su tėčiu Vincu Mateliu, sukūrė šeimą ir gimėme penkios sesės.
  Džiugu, kad į šventę atvyko Adomo Prūso anūkė, sūnaus Algirdo dukra Gražina Prūsaitė-Žemgulienė, šiuo metu gyvenanti Kaune.

Lietuvos 100-mečiui skyrėme liaudies dainas („Oi neverk, motušėle“, „Giedu giesmelį“ ir kt.), kurias padėjo padainuoti iš Norvegijos atvykusi kanklininkė Jolita Savickė, klausėmės pianistės iš Kauno Aušros Gelusevičienės ir jo sūnaus fagotisto Artūro Gelusevičiaus (šiuo metu mokosi Miuncheno muzikos ir teatro akademijoje) muzikavimo, liaudiško šokio mokėmės kartu su ansambliu „Suktinis“ iš Kauno.

Pristatant mūsų tėvų Genovaitės ir Vinco Matelių gyvenimo istoriją, dar kartą prisiminėme giminės leidinį „Dulkėtas Matelių gyvasties vieškelis“, pasakojimus apie tremtį, pristatėme video medžiagą.

Šventę skyrėme ir Sąjūdžio 30-mečiui paminėti. Sesės Birutės vyras Algimantas Zabarskas priminė tuos laikus. 1988 m. rugpjūčio 26 dieną mūsų sesių bei vyrų iniciatyva patys pirmieji Svėdasų krašte iškėlėme trispalvę. Ši, viešai suplazdėjusi miestelyje trispalvė buvo pirmoji ir rajone. Tuomet Svėdasuose surengėme Vasaros palydas, į kurias atvyko trys dainų ir šokių grupės: folkloro ansamblis iš Vilniaus, tautinių šokių kolektyvas “Suktinis” iš Kauno ir ansamblis iš Utenos bei sąjūdietis Zigmas Vaišvila. Prie Alaušo ežero surengėme mitingą, šokome, dainavome. Džiugu, kad po 30-ties metų Matelių sodyba vėl sulaukė „suktiniečių“. Ansamblis „Suktinis“ linksmino visus liaudies dainomis ir šokiais.

Gražina Matelytė-Kepežinskienė, Irena Matelytė-Sirusienė

          

      
Sprendimas: DPromoLink