ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2021 m. lapkričio 27 d. šeštadienis - 4:37
NAUJIENOS:

2018-09-05. Lietuviški akcentai Seinų vyskupijos įsteigimo 200 metų jubiliejuje


 
Rugsėjo 1 d. Seinuose (Lenkija) buvo iškilmingai minimas Seinų vyskupijos įsteigimo 200 metų jubiliejus. Į šią šventę vyko ir anykštėnų delegacija – Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas, savivaldybės bei muziejaus atstovai, Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis „Valaukis“ (vadovė Regina Stumburienė).  Kaip ir kiekvienąkart lankydamiesi Seinuose, anykštėnai pirmiausia pagerbė poeto, „Anykščių šilelio“ autoriaus ir Seinų vyskupo Antano Baranausko atminimą prie jo paminklo (skulpt. Gediminas Jokūbonis), o paskui juos sutiko ir visą vizito laiką nuoširdžiai globojo Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose ministras patarėjas Vaclav Stankevič.
Anykštėnams šis vyskupijos jubiliejus svarbus tuo, kad 1897−1902 m. Seinų vyskupas buvo Antanas Baranauskas. Penkeri paskutinieji jo gyvenimo metai, praleisti Seinuose, − tai kasdienės aukšto ganytojo pareigos, pirmasis pamokslas lietuvių kalba Seinų katedroje ir pirmieji Seinų vyskupo aplinkraščiai, nurodę parapijų administratoriams neprimesti iš anksto vienos kalbos, tai kasdienis rūpestis, kad lietuviai giedotų lietuviškas giesmes, kad kunigai galėtų lietuviškai skaityti Dievo žodį − ir iš to rūpesčio kilęs užsidegimas kurti bažnytines giesmes (čia jų parašė apie 30) bei titaniškas darbas po 12−15 valandų kasdien į lietuvių kalbą verčiant Šventąjį Raštą.
Pagerbiant šią iškilią asmenybę, jungiančią du miestus ir dvi valstybes, prie Vyskupų rūmų (Pilsudskio g. 28), kur gyveno ir dirbo Antanas Baranauskas, buvo atidengtas memorialinis ženklas buvusiam Seinų vyskupui atminti. Metalo liejinį – atverstą knygą, kurioje įrašyti poemos „Anykščių šilelis“ fragmentai lietuvių ir lenkų kalbomis ir informacija apie A. Baranausko gyvenimą Seinuose, sukūrė vilnietis skulptorius Marius Zavadskis. Šis ženklas, kurio atsiradimo iniciatorius yra Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose, − Anykščių rajono savivaldybės dovana Seinams ir visai Seinų krašto lietuvių bendruomenei. Simboliška ir prasminga, kad jį atidengiant, prie Vyskupų rūmų skambėjo paties A. Baranausko sukurtos „svietiškos“ giesmės, atliekamos ansamblio „Valaukis“ giesmininkių, atminimo ženklą šventino Elko vyskupas Jerzy Mazur.
Šio paminklo atidengimas − svarbus lietuviškas Seinų vyskupijos 200 metų jubiliejaus iškilmių akcentas. Lietuviškų realijų būta visuose jubiliejaus renginiuose: mokslinėje konferencijoje Vyskupų rūmuose pranešimą „Seinų kunigų seminarijos auklėtiniai – Lietuvos nepriklausomybės kūrėjai“ skaitė Lietuvos mokslininkas dr. Algimantas Katilius, šv. Mišias Seinų Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, kurios kriptoje amžinam poilsiui 1902 m. atgulė Antanas Baranauskas, kartu su Elko vyskupu Jerzy Mazur aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Savo pamoksle vyskupas prisiminė ne tik Antaną Baranauską, bet ir kitą iš Anykščių rajono, Vejeliškių kaimo kilusį vyskupą Antaną Karosą (1856−1947). Apie jį, Seinų vyskupu tarnavusį nuo 1910 m., vysk. R. Norvila kalbėjo kaip apie labai svarbią Lietuvos ir Lenkijos jungtį, kadangi jis buvo paskutinysis tuometinės Seinų ir pirmasis naujai įsteigtos Vilkaviškio vyskupijos vyskupas (nuo 1926 m. iki gyvenimo pabaigos).
Abiejų anykštėnų vyskupų portretai eksponuojami ir parodoje „Seinų vyskupijos istorija“, kuri buvo iškilmingai atidaryta buvusiose Seinų kunigų seminarijos patalpose.
Gražu ir prasminga, kai randasi vis naujų valstybes ir miestus jungiančių, bendrystę stiprinančių akcentų. Nuo 2000 m. tokia jungtis yra tradicinis vargonų muzikos festivalis, prasidedantis Seinuose ir pasibaigiantis Anykščiuose. Norisi manyti, kad ir naujasis atminimo ženklas prie Vyskupų rūmų simboliškai pratęs istorines Seinų ir Anykščių sąsajas.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus informacija


          

      
Sprendimas: DPromoLink