ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2021 m. spalio 18 d. pirmadienis - 17:51
NAUJIENOS:

2018-11-30. Melioracijos įrenginiams atstatyti – 17 mln. eurų

Visos savivaldybės, kurioms skirtas finansavimas, jau pasirašė sutartis su VĮ Valstybės žemės fondu dėl ES Solidarumo fondo lėšų panaudojimo dėl 2017 m. liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti. Tokių savivaldybių iš viso yra 51.

Savivaldybėms jau paskirstyta beveik 17 mln. eurų, skirtų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių atstatymui.

Ketvirtadienį įvykusiame Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių žemės ūkio skyrių vadovų bei melioracijos specialistų susitikime buvo aptartas darbų organizavimas investuojant minėtąsias lėšas.

Pasak žemės ūkio viceministro Evaldo Gusto, visus pirkimus savivaldybės vykdys pačios, padedamos VĮ Valstybės žemės fondo.

ES paramos lėšos bus skirtos pažeistų melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontui ir (ar) rekonstravimui, melioracijos infrastruktūros statinių atstatymui (tiltų, pylimų, tvenkinių užtvankų hidrotechnikos statinių rekonstravimui) ir pažeistų drenažo sistemų rekonstravimui.

Daugiausiai lėšų – 13 mln. eurų – skirta grioviams ir pralaidoms rekonstruoti.

Iki metų pabaigos kiekviena savivaldybė turi parengti remontuotinų objektų sąrašą ir suderinti jį su VĮ Valstybės žemės fondu.

Susitikimo metu melioracijos specialistams taip pat buvo pristatyti aplinkos ministro planuojami patvirtinti Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo pakeitimai, susiję su melioracijos įrenginių sistemai priklausančių sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymu. „Žemės ūkio ministerijos norai buvo didesni, tačiau priimtas kompromisinis variantas. Vis dėlto neatsisakome ketinimų ateityje šį aprašą tobulinti“, – kalbėjo viceministras E. Gustas.

Kadangi Žemės ūkio ministerija yra Lietuvos erdvinės informacijos portalo valdytoja (www.geoportal.lt), su susitikimo dalyviais buvo aptartos geoportalo panaudojimo galimybės melioracijoje. „Šis portalas yra prieiga prie valstybinės reikšmės duomenų. Čia galima rasti, peržiūrėti ar atsisiųsti erdvinius duomenis, naudotis įvairiomis elektroninėmis paslaugomis ir žemėlapiais. Jeigu reikia specialių mokymų kaip naudotis šiuo labai naudingu Jūsų darbui portalu, tik informuokite ir mes netruksime juos surengti”, – ragino viceministras.                                       

Žemės ūkio ministerija kitais metais planuoja organizuoti paraiškų rinkimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Savivaldybės galės rengti melioracijos įrenginių rekonstrukcijos bei remonto projektus ir prasmingoms investicijoms gauti 25,3 mln. eurų paramą.


Žemės ūkio ministerijos


          

      
Sprendimas: DPromoLink