ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2021 m. spalio 18 d. pirmadienis - 17:29
NAUJIENOS:

2016-03-31. Ieškomas Valdovas...

Prie stalo vyravo gera nuotaika. Pagaliau pakvipo pavasariu. O ir naujienos buvo tikrai geros -  nuspręsta statyti medinę pilį ant Vorutos piliakalnio. Dar daugiau optimizmo suteikė laikraštyje pasirodęs skelbimas, kad renkami pilies darbuotojai. Taigi visų laukė džiugi ateitis. Bambaliai tuštėjo, skambėjo tostai: „Už naują pilį, už valdovą...”

Senolis Vacius, užgrūdintas metų ir alaus, neprarado budrumo ir nerodė tokio didelio optimizmo:

– Na gerai, šiandien iki savivaldybės aš dar šiaip taip nusigaunu. O kaip juos pasieksi, kai visi persikraustys į pilį? Ant sienų sargybinius sustatys, tai kaip kokį prašymą paduoti reikės? Nepatiks kas nors - še tau katilą smalos ant galvos.

Visi leipo juokais. Alyzas, nusišluostęs juoko ašaras, pradėjo kantriai aiškinti:

– Nepainiok savivaldybės salės remonto ir pilies statybos. Savivaldybė liks vietoje, o pilis - tai naujas turistinis objektas. Kad turistams būtų įdomiau, tai reikės valdovo, dvariškių, miestelėnų, amatininkų, kišenvagių, elgetų, sodiečių - viskas kaip tikroje pilyje. Štai tam ir skelbiamas darbuotojų priėmimas. Suklestės Anykščiai. Net darbo biržos nebereikės.

– Na ir kas gi bus tas valdovas? Gal meras? - nusišaipė Leonas.

– Prie ko čia meras? - nusistebėjo Elvyrutė. - Tau sako, kad savivaldybė liks vietoje. Aš siūlau demokratiškai išrinkti valdovę. Jei šalį valdo prezidentė, tai pilį taip pat valdys moteris. Aš tam geriausiai tinku.

– Net Barbora neturėjo savo pilies,  – pastebėjo Alyzas. – Ji buvo valdovo žmona. Jei gražiai prašysit, aš sutinku užsikrauti valdovo pareigų naštą. Ne be reikalo melioracijos technikumą baigiau, pripratęs prie sunkumų.

– Tuomet aš būsiu tavo žmona, – griežtai pareiškė Elvyrutė.

– Aš tai sutikčiau būti princese, – svajingai ištarė Linutė. – Kiek princų atvažiuotų pas mane pirštis...
– Kokie ten princai, paprasti turistai, - šyptelėjo Leonas.

– O kuo turtingas užsienio turistas prastesnis už princą? - nuoširdžiai nustebo Linutė.

– Neužsimirškite, viskas bus kaip tikroje pilyje. Jūs darysite tai, ką lieps pilkasis kardinolas. Jis tikras valdovas ir režisierius, kurio nurodymus turėsite vykdyti.

Balsai nuščiuvo. Girdėjosi net į bokalus pilamo alaus putos šnypštimas. Kiekvienas galvojo, kur rasti savą kardinolą, kad būtų galima gerai sutarti.

– Turiu vieną draugelį aktorių. Jis vienam filme net  du lavonus suvaidino, o kitame - pakaušį kasėsi ir galvojo. Turi žmogus talentą ir alų mėgsta. Jei sutiks, išrinkime jį pilkuoju kardinolu, - pasiūlė Alyzas.

– Įdomu, ar „Anykščių vyną” prie pilies perkels? Turi atvykėliai su tautiniu paveldu susipažinti,  – garsiai svarstė Leonas.

–  Keistuolis, - neiškenčiau ir aš. - Vyne modernios technologijos, stikliniai vamzdžiai, metalinės bačkos. Pilis tai medinė, apie kokį tu paveldą šneki.

–  Na tai padrykim alaus bravorą. Aš busiu direktorius, - trindamas delnus pasiaukojo Leonas.

– O aš būsiu pilies vartų sargas, - ilgai tylėjęs pasisiūlė Vacius. - Sėdėsiu prie vartų, duoklę rinksiu.

– Ar pajėgsi alebardą išlaikyti? - suabejojo Leonas.

– Kam ją laikyti? – nuoširdžiai nusistebėjo senolis. - Atremsiu į pilies sieną ir lai stovi. Gal padarys plastmasinę, tai ir atsiremti kaip į lazdą galėsiu. Mano tikras darbas bus  – duoklę už įėjimą rinkti.

– Gudručiai, norite gerai gyventi? O kas finansuos visą tai? - įsikišau matydamas godumo kibirkštėles tai vieno tai kito akyse.

– Pilyje bus socializmas. Vartų sargas, kišenvagiai, aludaris, amatininkai ir visi kiti gaunantys pajamas, pinigus atiduos iždui. Draugiškai, pagal nuopelnus dalinsimės, – tarsi tikras valdovas aiškino Alyzas.

– Iždininkų bus du - Saulius ir Paulius, kur traukinį apiplėšė. Jie tikrai mokės surinkti mokesčius ir  sąžiningai elgtis su pinigais,  - sušuko busimoji valdovo žmona Elvyrutė.

Pripildėme bokalus ir pakėlėme tostą už  pilies klestėjimą. Palinkėjome  Alyzui sėkmingai patvirtinti etatus ir kandidatūras  derybose su pilies statytojais.

Vladas RIMKEVIČIUS

          

      
Sprendimas: DPromoLink