ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2021 m. spalio 18 d. pirmadienis - 17:46
NAUJIENOS:

2019-08-28. Asmens duomenų apsaugos reforma sustiprino teisę saugoti duomenis apie save ir net teisę būti pamirštam

Darbą baigė Vyriausybės sudaryta komisija, koordinavusi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimą. Praėjusių metų gegužės 25 d. visose Europos Sąjungos valstybėse įsigaliojęs reglamentas, inicijavo asmens duomenų apsaugos reformą Lietuvoje. Kokią įtaką ši  pertvarka turėjo  visuomenės gyvenime?
„Žengtas didelis žingsnis priekį, siekiant geriau apsaugoti žmonių teises ir asmens duomenis, –  sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Jau pastebima, kad visuomenė  tampa sąmoningesnė, yra informuota apie savo teises bei galimas rizikas, susijusias su jų asmens duomenų tvarkymu. Įvairios institucijos, verslas turėjo peržvelgti savo veiklos prioritetus, ir savo viduje formuoti asmens duomenų tvarkymo kultūrą“.

Ministro teigimu, įgyvendinus reformą, daug griežčiau saugomi asmens duomenys, sustiprintos jo teisės pačiam spręsti, kiek jam reikia viešumo. „Žmogus ne tik dažniau gali naudotis tokia teise, kaip žinoti, susipažinti, nesutikti, ištaisyti, sunaikinti ar  sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, tačiau jis turi teisę apriboti duomenų tvarkymą ir net teisę būti pamirštam. Pavyzdžiui, galima prašyti įmonės ištrinti asmens duomenis, kai tie duomenys nebereikalingi arba naudojami neteisėtai, atšaukti anksčiau duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo“. 

Pasak teisingumo ministro, daug teigiamų pokyčių įvyko sveikatos priežiūros įstaigose, kurios tvarko  ypač jautrią asmenų informaciją, neretai keliančią ir  duomenų, ir privatumo apsaugos iššūkių.
„Naujos duomenų tvarkymo taisyklės ypač turėtų būti aktualios jaunimui, mėgstančiam dalytis asmeniniais duomenimis socialiniuose tinkluose, – pabrėžia teisingumo ministras E. Jankevičius. – Dabar leidžiama ištrinti asmens duomenis, kuriuos pateikėte, būdamas vaikas. Ši teisė, dar vadinama teise būti pamirštam, taikoma ir internetinėje erdvėje. Tam tikromis aplinkybėmis galima reikalauti, kad įmonės, kurios pateikė jūsų asmens duomenis internete, juos ištrintų“.

Keistis, ugdyti didesnę pagarbą žmogaus teisėms į privatumą ir duomenų apsaugą padeda ir BDAR įtvirtinta nauja pareigybė – duomenų apsaugos pareigūnas. Juos privalo paskirti visos valdžios institucijos, įstaigos ir tokios įmonės, kurių pagrindinė veikla – dideliu mastu sistemingai stebėti asmenis arba dideliu mastu tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis. Šias funkcijas Lietuvoje atlieka beveik 1900 darbuotojų, iš jų daugiau kaip pusė viešajame sektoriuje.

Anksčiau ES erdvėje veiklą vykdančios įmonės turėjo laikytis 28 valstybių skirtingų duomenų įstatymų. Įgyvendinus reformą, panaikinta įmonių prievolė apie tvarkomus duomenis pranešti kitoms nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms, o tai per metus kainuodavo apie 130 mln. eurų. Kadangi dabar įmonėms reikia laikytis tik vieno įstatymo, ES šalių verslas per metus gali sutaupyti dar 2,3 mlrd. eurų.

Teisingumo ministerijos informacija  

          

      
Sprendimas: DPromoLink