ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
2021 m. spalio 18 d. pirmadienis - 18:05
NAUJIENOS:

2019-09-03. Kodėl ir kam reikalingas leidimas-higienos pasas?

Leidimas-higienos pasas (toliau – LHP) išduotas fiziniam ar juridiniam asmeniui liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus bei suteikia jo turėtojui teisę verstis jame nurodyta ūkine komercine veikla. LHP būtinas, vykdant: ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, ligoninių, kitą asmens sveikatos priežiūros veiklą,  ugdymo, stacionarių  globos ir slaugos įstaigų,  apgyvendinimo, grožio paslaugų, soliariumų, sporto klubų, pirčių, saunų, baseinų, skalbyklų paslaugų veiklą, kosmetikos gaminių gamybos veiklą,  žmogaus palaikų laidojimo paslaugų teikimo veiklą, kremavimo, balzamavimo veiklą ir stacionarių triukšmo šaltinių veiklą triukšmo prevencijos zonose.  LHP išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) fiziniams ar juridiniams asmenims pateikus  nustatytos formos paraišką ir pateikus reikiamus dokumentus. LHP išduodamas neribotam laikui.
NVSC Utenos departamento Anykščių skyrius per 2018 metus ir šių metų I pusmetį gavo 24 paraiškas išduoti LHP  ūkinei komercinei veiklai vykdyti ir tiek pat jų išdavė. Daugiausia  išduota grožio paslaugų veiklai – 11, ugdymo paslaugoms teikti – 4, pirčių, baseinų, soliariumų  paslaugoms – 4,  ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros,  odontologijos   ir kitoms paslaugoms teikti – 5.
Jeigu LHP suteikia teisę teikti paslaugas, jo originalas arba kopija turi būti pateiktas vartotojams matomoje vietoje. Skelbiamame LHP originale ar jo kopijoje turi nesimatyti asmens kodo ir fizinio asmens adreso.  Jei paslaugų teikimo vietoje nesimato LHP, yra tikimybė, kad bus suteiktos nesaugios, nekokybiškos paslaugos.   Paslaugų vartotojams siūloma būti atsargiems ir pasidomėti ar paslaugas teikiantis asmuo turi nustatyta tvarka išduotą LHP. Pasitikrinti ar paslaugų teikėjas vykdo veiklą turėdamas LHP galima ir NVSC interneto svetainėje leidimų-higienos pasų sąraše.NVSC Utenos departamento Anykščių skyriaus informacija


          

      
Sprendimas: DPromoLink